Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн

Хувьцаа эзэмшигчид

Овог Нэр Албан тушаал
1 М.Алтан-Очир Гүйцэтгэх захирал
2 Л.Мөнхбаатар Орлогч захирал
3 С.Адъяасүрэн Орлогч захирал

Газрын дарга нар

Овог Нэр Албан тушаал
1 Д.Болдбаатар Удирдлага, хүний нөөцийн газрын дарга
2 Ч.Пүрэвсүрэн Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга
3 Т.Эх-Оюун Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга 
4 Ж.Энэбиш Маркетинг, бизнес хөгжүүлэлтийн газрын дарга
5 А.Тэгшжаргал Технологийн газрын дарга
6 Т.Дэнсмаа Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, борлуулалтын газрын дарга