Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн

Хувьцаа эзэмшигчид

Овог Нэр Албан тушаал
1 М.Алтан-Очир Гүйцэтгэх захирал
2 Л.Мөнхбаатар Орлогч захирал
3 С.Адъяасүрэн Орлогч захирал