Төлөөлөн удирдах зөвлөл


Нэр Эрхэлдэг ажил Сонгогдсон хугацаа Тайлбар
Mонгол улсын төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж буй гишүүд
Ц.Баяр-Эрдэнэ Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн дарга, ТУЗ-ийн дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Т.Лхагвасүрэн Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Г.Эрдэнэбулган ЗГ-ийн хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, Засгийн газрын референт 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ч.Цэвэгдорж Үндэсний Статистикийн Хороо, Тамгын газрын дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Ж.Цогтбаяр СЯ, СХЭУГ-ын Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Д.Ариунтуяа ХЗДХЯ, Захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, бүртгэлийн хэлтсийн дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Хараат бус гишүүд
Ж.Тамир Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газрын дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Л.Болормаа Төрийн банк, Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн захирал 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ц.Норовжамц - 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.