Төлөөлөн удирдах зөвлөл


Нэр Эрхэлдэг ажил Сонгогдсон хугацаа Тайлбар
Mонгол улсын төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж буй гишүүд
Ж.Цогтбаяр СЯ, СХЭУГ-ын Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Т.Лхагвасүрэн Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Г.Эрдэнэбулган ЗГ-ийн хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, Засгийн газрын референт 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ч.Цэвэгдорж Үндэсний Статистикийн Хороо, Тамгын газрын дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Ц.Шинэхүү Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн 4/29/2020 2020 оны ХЭЭХ-аар ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосон.
М.Лхагважав Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс, мэргэжилтэн 4/29/2020 2020 оны ХЭЭХ-аар ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосон.
Хараат бус гишүүд
Ж.Тамир Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газрын дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Л.Болормаа Төрийн банк, Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн захирал 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ц.Норовжамц Интер Аудит ХХК, аудитор 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.