Үнэ тариф

Улс хоорондын яриа

Бүс Бүсүүдэд хуваарилсан улсууд 1 минутын ярианы тариф /₮/

Ердийн

Хөнгөлөлттэй

I Хятад, Өмнөд Солонгос, ОХУ, АНУ, Австрали, Япон,
Казакстан, Герман, Сингапур, Хонг-Конг, Турк, Тайланд,
Тайван, Малайз

   470

            380

II Их Британи, Канад, Франц, Чех

   570

            460

III

Вьетнам, Энэтхэг, Филиппин, Швейцарь, Швед, Польш,

 Норвеги, Дани, Нидерланд, Шинэ Зеланд, Индонези

    670 

            540

IV Бусад орнууд,

   1020

            820

V Австрали /сат-мобил/,  Хойд Солонгос

   1500

          1200

 

Хөнгөлөлттэй цаг
Даваа- баасан гараг (20:00 – 09:00)
Бямба, ням гарагт болон нийтээр амрах баярын өдрүүдэд 24 цаг хөнгөлөлттэй.
 
Олон улсын ярианы /VoIP/ үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй/

Улсын код Улсын нэр Суурин утас руу /₮/ Үүрэн утасруу /₮/
1 61 Австрали 125 315
2 43 Австри 90 360
3 1 АНУ 98 98
4 1 Канад 98 98
5 32 Бельги 68 400
6 359 Болгар 180 400
7 86 БНХАУ 85 85
8 84 Вьетнам 250 250
9 49 Герман 185 310
10 31 Голланд 68 380
11 852 Гонг Конг 55 85
12 45 Дани 150 350
13 44 Англи 190 300
14 91 Энэтхэг 85 105
15 81 Япон 180 260
16 36 Унгар 210 380
17 420 Чех 210 360
18 33 Франц 180 230
19 77272-77273, 77 Казакстан 150 260
20 357 Кипр 150 350
21 60 Малайз 120 250
22 47 Норвеги 68 350
23 82 БНСУ 140 140
24 90 Турк 200 350
25 7 ОХУ 200 200
26 66 Тайланд 150 300
27 65 Сингапур 60 80
28 886 Тайвань 150 300
29 48 Польш 160 350
30 46 Швед 68 350
31 41 Швейцарь 380 450
32 64 Шинэ Зеланд 350 350
         
33 61 Австрали- Special service 2896 2896
34 7954 ОХУ- Globaltell 1099 1099
35 954 ОХУ- Globalstar 1856 1856
36 7700, 7747, 7701, 7702, 7705, 7708, 7707, 7771, 7775, 7776, 7777, 7778 Казакстан - Mobile Altel KaR-Tel, K-Cell Казакстан – Mobile others 913 913
37 70268, 70426, 70567, 70572, 70585, 70586, 70626, 70631, 70639, 70884 Personal Special 712 712