Үнэ тариф

Улс хоорондын яриа

Олон улсын ярианы 001 гарцаар гарах ярианы тариф

/НӨАТ ороогүй/

Улс

1 минутын ярианы тариф /төгрөг/

Ердийн

Хөнгөлөлттэй

1

Australia

470

380

China

470

380

Germany

470

380

Hong Kong

470

380

Japan

470

380

Kazakhstan

470

380

Korea

470

380

Malaysia

470

380

Russia

470

380

Singapore

470

380

Taiwan

470

380

Thailand

470

380

Turkey

470

380

USA

470

380

2

Canada

570

460

Czech

570

460

France

570

460

United Kingdom

570

460

3

Denmark

670

540

Vietnam

670

540

India

670

540

Indonesia

670

540

Netherlands

670

540

New Zealand

670

540

Norway

670

540

Phillippines

670

540

Sweden

670

540

Poland

670

540

Hungry

670

540

Belgium

670

540

Switzerland

850

850

4

South Africa

1020

820

Finland

1020

820

Greece

1020

820

Hawaii

1020

820

Austira

1020

820

Brazil

1020

820

Bulgaria

1020

820

United Arab Emirates

1020

820

Iran

1020

820

Korea DEM

1500

1200

5

Бусад орнууд

1020

820

Тусгай дугаар

Poland

1080

1080

Kazakhstan

1480

1480

Russia

3400

3400

Тарифжилтын алхам 6секунд + 1секунд

 

Улс хоорондын ярианы 001 гарцын гарах ярианы хөнгөлөлтийн цагийн хуваарь

 

Гараг

Хөнгөлөлттэй ярих цаг

Даваа-Баасан

20.0000-08.0059

Бямба, Ням гараг болон бүх нийтийн амралтын өдөр

24 цагийн турш

 
 
 
 
 
 
 
 
Олон улсын ярианы /VoIP/ үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй/

Улсын код

Улс

VoIP-1636

Суурин утас руу

Үүрэн утас руу

852

Hong Kong

55

85

65

Singapore

60

80

46

Sweden

68

350

86

China

85

85

91

India

85

105

43

Austira

90

360

1

USA

98

98

1808

Hawaii

200

200

1, 1250, 1289, 1306, 1403, 1416, 1418, 1450, 1506, 1514, 1519, 1587, 1604, 1613, 1647, 1705, 1709, 1778, 1780, 1807, 1819, 1867, 1902, 1905, 1204

Canada

100

400

62

Indonesia

150

180

31/310

Netherlands

150

200

30

Greece

250

300

55

Brazil

200

250

60

Malaysia

120

250

61

Australia

125

315

82

Korea

140

140

77272-77273, 77132, 77172, 77122, 77212, 77112

Kazakhstan

420

420

886

Taiwan

150

300

66

Thailand

150

300

45

Denmark

150

350

48

Poland

160

350

32

Belgium

300

550

81

Japan

180

260

359

Bulgaria

180

520

33

France

180

230

49

Germany

185

310

7

Russia

520

520

90

Turkey

200

400

420

Czech

210

360

63

Phillippines

350

350

36

Hungary

210

380

98

Iran

450

500

84

Vietnam

250

250

47

Norway

680

600

27

South Africa

400

450

44

United Kingdom

270

450

966

United Arab Emirates

450

450

64

New Zealand

350

350

70268, 70426, 70567, 70572, 70585, 70586, 70626, 70631, 70639, 70884

Personal Special

712

712

41

Switzerland

1000

1000

358

Finland

850

1000

33638; 33640

France-mobile Globalstar

850

850

850

North Korea

1500

1500

7700, 7747, 7701,7702, 7705, 7708,7707, 7771, 7775, 7776, 7777, 7778

Kazakhstan

1500

1500

61

Australia-Special service

2896

2896

7954, 954

Russia

3500

3500

 

Тарифжилтын алхам 6секунд