Групп ярианы үйлчилгээ

Vйлчилгээний онцлог, давуу тал
  • Байгууллагын дотуур холбоог хамтаар шийдсэн
  • Дотуур холбоог дүүрэг харгалзахгүй болгосон
  • Байгууллагууд PBX станц худалдан авах зардлаа хэмнэнэ.
  • NGN ийн бүх нэмэлт үйлчилгээг авна
  • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд хамрагдана
Шинэ хэрэглэгч

Суурин холбооны дараагийн үе NGN үйлчилгээний давуу тал, технологийн дэвшил болсон IP-centrex үйлчилгээний хэрэглэгч болохыг хүсвэл та дараах материалыг бүрдүүлэн ирнэ.

  • Үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг
  • Группд орох утаснуудын жагсаалт
  • Утас эзэмших гэрээ
  • Шинэ холболтын хураамж
Vнэ тариф
Үйлчилгээний төрөл Тариф
Анхны холболт /10 хүртэлх хэрэглэгч/ 50 000 ₮
Нэмэгдсэн хэрэглэгч тутамд 2 000 ₮
IPCentrex-ийн сарын суурь төлбөр хэрэглэгч тутамд  /суурь хураамж дээр нэмэгдэж тооцогдох/ 2 000 ₮
IPCentrex-ийн доторхи 1 минутын яриа Төлбөргүй