Уламжлалт суурин

Уламжлалт суурин холбоо нь утаст холбооны технологийн хөгжлийг хамгийн оргил үед нь хүргэсэн TDM (Time Division Multiplexing) технологи дээр суурилсан, хамгийн өргөн тархсан хэрэглэгчийн сүлжээтэй яриа, факс дамжуулах зориулалттай урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээ юм.

Уламжлалт суурин холбооны үйлчилгээний хэрэглэгчид нь байршлаасаа хамааран 6 орноор дугаарлагдана. Үүнд:

Дугаарын угтвар Байршил
31****, 32****, 33**** Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэг, Төвийн бүс
351*** 11-р хороолол
352*** ЧД, СБД, Чингэлтэй, Хайлааст чиглэл
36**** БГД, 3.4-р хороолол
301*** Баянгол дүүрэг, 6-р бичил хороолол
302*** СХД дүүрэг, Баянхошуу
34**** Хан-Уул дүүрэг
45****, 46****, 48**** Баянзүрх дүүрэг
49**** Хот орчмын суурингууд /Гачуурт, Найрамдал, Багахангай, Биокомбинат, Шувуун фабрик, Өлзийт хороолол /
  • Хямд үнэ

  • Найдвартай ажиллагаа

  • 24 цагийн засвар үйлчилгээ

Суурин утасны шинэ тавилт, сарын суурь хураамжийн тариф

/НӨАТ ороогүй/
Үйлчилгээний төрөл Улаанбаатар Орон нутаг, Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг
Уламжлалт Дараа үе /NGN/ Уламжлалт Дараа үе /NGN/
Шинэ тавилт /₮/ 30 000 15 000
Сарын суурь хураамж /₮/ (Төсөв) 5 500 5 500 5 500 5 500
Сарын суурь хураамж /₮/(Төсвийн бус) 6 900 5 500 6 900 5 500
Сарын суурь хураамж /₮/(Хувь) 3 500 3 500 3 500 3 500

Суурин утасны үйлчилгээний ярианы тариф

/НӨАТ ороогүй/
Ярианы төрөл, чиглэл 1 минут ярианы тариф /₮/ Тарифжилтын алхам
Эхний 1 минут Дараагийн үргэлжлэх
Өөрийн сүлжээнд
УБ/хувь/ - Хот дотроо 0 - -
Орон нутаг/хувь/ - Аймаг дотроо 20* - -
Миком интернэт хэрэглэгч/хувь/ - Сүлжээндээ 0 - -
Бусад 20 Бүрэн ба бүрэн бус 60 секунд Бүрэн ба бүрэн бус 60 секунд
Бусад сүлжээ рүү
Суурин утасны сүлжээний хэрэглэгч рүү 25 Бүрэн ба бүрэн бус 60 секунд Бүрэн ба бүрэн бус 60 секунд
Үүрэн утасны сүлжээний хэрэглэгч рүү /Улаанбаатар/ 60 Бүрэн ба бүрэн бус 6 секунд

Үүрэн утасны сүлжээний хэрэглэгч рүү

/Орон нутаг/

50
Тусгай дугаар руу Бүрэн ба бүрэн бус 60 секунд Бүрэн ба бүрэн бус 60 секунд

VoIP, Dial up болон

106, 109, 122, 124, 125, 130-139, 174 дугаарууд руу

20
100, 101, 102, 103, 105, 107 дугаарууд руу - - -
1109 болон бусад мэдээлэл үйлчилгээний төвийн тусгай дугаар * руу Тухайн тариф Бүрэн ба бүрэн бус 60 секунд 1 сек тутамд 7.5 төгрөг

*- /Ажлын цагаар буюу 09:00-20:00 хооронд 20₮, ажлын бус цагаар төлбөргүй./

Найдвартай ажиллагаа, хямд үнийн баталгаа болсон суурин утасны хэрэглэгч болох хүсэлтээ та 70008000 утсаар, www.mongoliatelecom.net веб хаягаар болон манай үйлчилгээний төвүүдээр биечлэн ирж өгөх ба, таны хүсэлтийн дагуух хаягаар утас тавих техникийн боломжтой эсэхийг шалган, боломжтой бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн биеэр ирж гэрээ хийнэ. Үүнд:


Хувийн хэрэглэгч:

  • Иргэний үнэмлэх

  • Орон сууцны ордер болон хашаа байшингийн гэрчилгээний хуулбар

  • Шинэ хэрэглэгчийн холболтын хураамж – 30000+НӨАТ

Албаны хэрэглэгч /Төсөв, Бизнес/:

  • Утас тавиулахыг хүссэн албан бичиг

  • Байгууллагын гэрчилгээ тамга

  • Захирал буюу Итгэмжлэгдсэн хүний бичиг баримт

  • Шинэ хэрэглэгчийн холболтын хураамж 30000+НӨАТ