Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

 

“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хотод “Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ” ТӨХХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулах болсныг мэдэгдье.

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө-1

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:

2017 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдөр

 

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

 1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 3. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт
 4. ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 5. ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийг батлах
 6. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах

 

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 9:00-18:00 цагийн хооронд “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн байранд 306 тоот өрөөнд танилцах боломжтой.

 

Холбоо барих: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Цэцэгмаа

Утас: 7010 2210

 

 

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

140 ДҮГЭЭР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр

№ 1

Улаанбаатар хот

 

 

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай

 

 

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Монголын цахилгаан холбоо Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:
 1. “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хотод “Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ” ТӨХХК-ийн хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.
 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
  2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
  3. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт
  4. Компанийн аудитын хорооны тайлан
  5. ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  6. ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийг батлах
  7. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах
 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрөөр тогтсугай.
 4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2017 оны 3 дугаар сарын 17-нд багтаан хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэж, зарыг давтан 2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
 5. Ээлжит хурлын дэг, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар баталж хувьцаа эзэмшигчид 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 09 00 -18 00 цагийн хооронд “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн байранд ирж танилцах боломжийг бүрдүүлсүгэй.
 6. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
 7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьяалагдах дилерийн компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрөөр тогтсугай.
 8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга Ч.Пүрэвсүрэн, Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Удирдлага хүний нөөцийн газрын дарга Д.Болдбаатар гишүүдээр Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр, Тооллогын комиссын даргаар Ш.Нурдаулет, гишүүдээр Н.Ачитсайхан, Т.Баярцогт нарыг тус тус томилсугай.

 

 

 

 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                          ЖУ ХЁН МИН

 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 140 дүгээр хурлын 1 дүгээр тогтоолын Хавсралт-1

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

 

 

 1.  

Хурлын ирцийг бүртгэх (Зохион байгуулах комисс)

11:00-11:30

 1.  

Хурлын ирцийг мэдээлэх (Зохион байгуулах комисс)

5 минут

 1.  
Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах

10 минут

 1.  

Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах

60 минут

 1.  

Хурлын завсарлага

10 минут

 1.  

Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах

10 минут

 1.  

Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах

10 минут

 1.  

Хурлыг хаах (Хурлын дарга)

10 минут

 

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК–ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 

 

 1. Компанийн 2016 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 3. Компанийн 2017 оны бизнес төлөвлөгөө
 4. Компанийн аудитын хорооны тайлан
 5. ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
 6. ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийн төсөл
 7. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2016 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал дэлгэрэнгүй татах