МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд

Нэр Эрхэлдэг ажил Сонгогдсон хугацаа Тайлбар
Mонгол улсын төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж буй гишүүд
Г.Эрдэнэбулган ЗГ-ийн хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, Засгийн газрын референт 10/7/2016 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн ТУЗ-ийн 135 дугаар хурлаар түр томилогдсон
О.Хуягцогт Сангийн яам, Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Зарлагын хэлтсийн дарга 10/7/2016
Ц.Баяр-Эрдэнэ Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн дарга 10/7/2016
KT Корпорацийн төлөөллийг хэрэгжүүлж буй гишүүд      
Жу Хён Мин КТ корпорацийн Харилцааны албаны дэд ерөнхийлөгч 2/15/2017 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн ТУЗ-ийн 139 дүгээр хурлаар түр томилогдсон байсныг 2017 оны 4 сарын 28-ны өдрийн ХЭ-ийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосон
Жу Хонг Сик МЦХ ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын орлогч 4/28/2014  
И Үн Юн КТ корпорацийн Харилцааны албаны дарга 2/17/2016 2016 оны 4 сарын 29-ны өдрийн ХЭ-ийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосон
Хараат бус гишүүд      
Ж.Тамир Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газрын дарга 4/28/2017  
Л.Болормаа Төрийн банк, Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн захирал 4/28/2017  
Кан Ён Мин Дунмён Их сургуулийн Тоглоом инженерчлэлийн тэнхимийн гэрээт профессор 4/30/2015