Тендер шалгаруулалт

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга. нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 7 дугаар хавсралт.

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан

(Хуулийн 6.3.6, 6.4.3 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: МЦХ-ны гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: МЦХ-ны СХОГазрын дарга Ө.Сэр-од

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан
1 Улаанбаатар хотын интернетийн үндсэн сүлжээг өргөтгөн, шинэчлэх 925.000.000 НТШ Интернэтийн сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлж байсан КОМ MGL ХХК (-) Хянан үзэх шатны нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер
(-) Нью Телеком ХХК Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерээр шалгаагүй
(-) Тридум-Эсекьюрити ХХК Тендерийн иж бүрдэл дутуу
(-) Бодь-Электроникс ХХК 2013 онд алдагдалтай ажилласан
(-) Агар солюшн ХХК 2013 оны аудитаар баталгаажуулсан тайлан ирүүлээгүй
(-) Ай Ти Зон ХХК Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерээр шалгаагүй
(-) Ай Си Ай ХХК Тендерийн иж бүрдэл дутуу
2 Аймгийн төвийн тоон станц шинэчлэх төсөл 49.000.000 ХА MSAN станц үйлдвэрлэгч байх (-) Huawei Co.,ltd Тендерийн төсөвт өртөгөөс хэтэрсэн
(-) ZTE Co.,ltd Тендерийн төсөвт өртгөөс хэтэрсэн
ICI international Co.,ltd (-) Тендерийн төсөвт өртөгт багтсан
3 GPON сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх МТС-01/15 708.792.000 НТШ GPON сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлж суурилуулсан туршлагатай байх (-) Алкател ХХК Тендерийн төсөвт өртөгөөс хэтэрсэн
(-) Ай Ти Зрн ХХК Тендерийн төсөвт өртөгөөс хэтэрсэн
4 Автомашин нийлүүлэх МТС-05/15 180.000.000 НТШ Ашигтай ажилласан жилийн тоо 2, Автомашин нийлүүлсэн туршлага, Баталгаа 3 жил (-) Моннис ХХК Ашигтай ажилласан жилийн тоо нь тендерийн шаардлага хангаагүй
(-) Монгол хьюндай автомотив ХХК Тендерийн баталгаа тендерийн шаардлагад нийцээгүй
5 Интернетийн сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 44.030.000 ХА Интернетийн сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлж байсан Агар солюшн ХХК (-) Хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн
(-) Ай Ти Зон ХХК Хамгийн бага үнийн санал ирүүлээгүй
(-) Бодь-Электроникс ХХК Хамгийн бага үнийн санал ирүүлээгүй
(-) Unity Network Technology Limited Хамгийн бага үнийн санал ирүүлээгүй
6 УБ хот АТС-32 станцын RSU-34, RSU-34 станцын P-C 1-18 худаг хүртлэх станц хоорондын шилэн кабелийн их засварын ажил 48.000.000 ХА (ХХЗХ-ны Б ангилалын тусгай зөвшөөрөл ХХ-ны дэд бүтэц суурилуулах) Оптик линк ХХК (-) Төсөвт өртөг нь хамгийн бага үнээр үнэлэгдсэн
(-) Эн Си Си Эн ХХК Төсөвт өртгөөс хэтэрсэн үнийн санал ирүүлсэн
(-) Тэнгисийн энерги ХХК Төсөвт өртгөөс хэтэрсэн үнийн санал ирүүлсэн
7 УБ хот АТС-32 станцын SC 5-1 худгаас RSU-351, ATC-450 станц хүртлэх станц хоорондын шилэн кабелийн их засварын ажил 80.000.000 ХА (ХХЗХ-ны Б ангилалын тусгай зөвшөөрөл ХХ-ны дэд бүтэц суурилуулах) (Зардал хэмнэх үүднээс компани өөрсдийн хүчээр хийхээр шийдсэн) Ижил оргил ХХК Зардал хэмнэх үүднээс өөрсдийн хүчээр хйихээр шийдсэн
Юу Ти Пи ХХК
Бүрэнсээр ХХК
8 ADSL2+ modem router нийлүүлэх ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх тендерийн худалдах, худалдан авах 200.000.000 НТШ Интернэтийн сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлж байсан Глобалтелеком ХХК (-) Хянан үзэх шатны нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер
(-) Номин трейдинг ХХК Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерээр шалгаагүй
(-) Ай Ти Зон ХХК Үйлдвэрлэгчийн баталгаа, баталгаат засварын хугацаа шаардлага хангаагүй
(-) Бодь Электроникс ХХК Үйлдвэрлэгчийн баталгаа шаардлага хангаагүй
(-) Нью Телеком ХХК Үйлдвэрлэгчийн баталгаа шаардлага хангаагүй
(-) Арина коммуникейшн ХХК Тендерийн иж бүрдэл дутуу
(-) Вертиксмон ХХК Баталгаат засварын хугацаа дутуу, Тендерийн иж бүрдэл дутуу
(-) Юнителеком ХХК Тендерийн иж бүрдэл дутуу
(-) Протон ХХК Тендерийн иж бүрдэл дутуу
(-) Ай Си Ай ХХК Тендерийн иж бүрдэл дутуу
Нийт төсөвт өртөг 2.234.822.000

Тайлбар:

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээлэл нь компанийн Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалт худалдан авалтын төлөвлөгөөний төсөл ба ТУЗ-ийн хурлаар батлагдаагүй тул төсөл хэлбэрээр оруулсан бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсаны дараа өөрчлөлт орох магадлалтай.

МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд БНСУ-ын Кореа Телеком корпорацийн гишүүд байдаг бөгөөд тус корпорацийн удирдлага өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ТУЗ-ийн хурал тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдоод байгаа болно.