Micom Dialer

MicomDSL програм нь windows үйлдлийн систэмд ажиллахаар зохиогдсон. Энэхүү программ Миком ISP компаниас Broadboand (PPPoE) connection буюу ADSL холболт авдаг хэрэглэгчдэд зориулагдсан болно. Программын гол зорилго хэрэглэгчдийн интернет-д холбогдох үйлдэл, арга, ажиллагааг хялбарчлах, төвөгтэй үе шатуудийг арилгахад оршиж байгаа юм.

 

Татаж авах