Сумдын ЕБС-уудад өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээг үзүүлэх ажил амжилттай хэрэгжүүлж байна

Харилцаа холбооны салбарын ууган компани Монголын Цахилгаан холбоо компани нь алслагдсан сум, суурин газар болон үйлчилгээ хүрээгүй хүн амд харилцаа холбооны үйлчилгээг хүргэх зорилго дэвшүүлсэн билээ. Энэ зорилгын хүрээнд БСШУЯ-тай хамтран сумдын ЕБС-уудад өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээг үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Төслийн хүрээнд 2016 онд 250 гаруй ерөнхий боловсролын сургуульд өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээг хүргээд байна.  Төслийн үр дүнд алслагдсан сумын ЕБС-уудын сурагчил интернэттэй холбогдож, мэдээлэл харилцаа холбоооны технологийн хөгжил дэвшилтэй хөл нийлүүлэн алхах боломж бүрдэж байна.

Үүнээс гадна Монголын цахилгаан холбоо компани нь Монгол улсын 166 сумдад WIFI утасгүй интернэтийн үйлчилгээг аж ахуй нэгж, айл өрхийн хэрэглээнд тохируулан үзүүлж байна.