Хурдыг нэмэгдүүлж үнээ буурууллаа

Монголын Цахилгаан Холбоо ХК 2016 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс эхлэн Орон нутгийн интернэт хэрэглэгчдэд зориулж "хурдыг нэмэгдүүлж үнээ буурууллаа". Орон нутгийн хэрэглэгчид 600kb - 16,000₮ , 1mb - 25,000₮ , 2mb - 40,000₮ , 3mb - 60,000₮ , 4mb - 70,000₮ - өөр интернэт үйлчилгээг авах боломжтой. Мөн интернэтийн байнгын урамшуулал (3сар + 1сар, 6сар + 2сар, 9сар + 3сар, 12сар + 4сар) орон даяар хүчингүй болсоныг мэдэгдэе.