АЛДАЖ БОЛОХГҮЙ АЛТАН БОЛОМЖ - АЛТАН ДУГААР 70**-****

Харилцаа Холбооны Салбарын 95 жилийн ойг тохиолдуулан “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК бизнес эрхлэгч, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор үнэ цэнэ бүхий алтан дугааруудыг сонгон шалгаруулалтаар бэлэглэх, мөнгө хүрэл дугааруудыг 50 хүртэлх хувийн хөнгөлөлттэй үнээр урамшуулах аяныг зарлаад байна.

 

 

Урамшууллын хугацаа 2016.03.21-04.08ний хооронд

 

| ХАРИЛЦАА БҮРИЙГ БИД ХОЛБОНО |