Монголын цахилгаан холбоо ХК Бичин жилийн урамшуулал

Урамшууллын хугацаа 2016 оны 2-р сарын 15-ийг дуустал.

 • Суурин утас, интернэтийн холболтын хураамж,
 • Суурин утасны эрх сэргээх хураамжийг тус тус 100% чөлөөлж
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний нийт хэрэглэгч:
  • 6,000 төгрөгийн картаар цэнэглэсэн тохиолдолд 15 хоног
  • 12,000 төгрөгийн картаар цэнэглэсэн тохиолдолд 30 хоног,
  • 18,500 төгрөгийн картаар дансаа цэнэглэсэн тохиолдолд 45 хоногийг нэмж урамшуулах
 • Миком интернэтийн шинэ хэрэглэгч /Орон даяар/
  • Анхны  холболтын хураамжийг 100% чөлөөлж
  • Нийт хувь хэрэглэгч
   • 2 сараар төлбөл 1 сар
   • 4 сараар төлбөл 2 сар
   • Интернэтийн WiFi картын хэрэглэгч
  • 7,500 төгрөгийн картыг 5,000 төгрөг
  • 18,000 төгрөгийн картыг 15,000 төгрөг
  • 25,000 төгрөгийн картыг 20,000 төгрөгөөр болж хямдарлаа